School of Witch and Wizard


  ชนิดอักษรรูณ

  Share
  avatar
  ELF_KiHaE
  ปี2
  ปี2

  Posts : 225
  เกลเลียน : 607
  Join date : 30/04/2009
  Age : 25
  Location : Ravenclaw

  character sheet
  MP:
  30/30  (30/30)
  HP or EXP ?:
  50/50  (50/50)

  ชนิดอักษรรูณ

  ตั้งหัวข้อ  ELF_KiHaE on Sun May 03, 2009 1:28 am

  1. ALGIZ - รูนแห่งอาณาเขตแห่งความคุ้มครอง ในอดีตเป็นสัญลักษณ์ของวิหารที่เหล่านักรบที่บาดเจ็บจากสงครามจะใช้พักรักษาตัว ผู้อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับพลังแห่งความคุ้มครองโดยการเพ่งสมาธิถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ยากลำบากที่เคยได้รับในอดีต เปรียบเสมือนการที่เคยได้พบกับความเจ็บปวดในครั้งอดีตจะทำให้เหล่านักรบแข็งแกร่งขึ้นในศึกต่อไป (รูนตัวนี้เป็นตัวที่ปรากฏตรงหน้าของชาลวี ตอนที่ใช้คาถาป้องกัน ใครอ่านเอลน่าคงพอจะคุ้นๆ)

  2. ANSUZ - รูนแห่งสัญญาณและข่าวสาร มีความหมายถึงต้นแอชซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เอาไว้เป็นจุดหมายสำหรับนักเดินทางที่หลง เป็นสัญลักษณ์แห่งการชี้นำให้แก่ผู้ที่หลงทางหรืออยู่ในระหว่างการตัดสินใจ ผู้อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับพลังในการชี้นำทางที่ถูกต้องโดยการเพ่งสมาธิถึงอดีตที่ผ่านมาและจุดหมายที่ต้องการไปถึง

  3. ฺBERKANA - รูนแห่งความเจริญงอกงาม มีความหมายถึงความงอกงามของพืชพรรณและสรรพชีวิตเมื่อพ้นฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ผู้อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับพลังแห่งการเติบโตและเจริญงอกงาม โดยการเพ่งสมาธิถึงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสิ่งมีชีวิตบางอย่าง(เช่นเมล็ดพืช)และความอุดมสมบูรณ์ (อาจใช้รูน Inguz ร่วมได้)

  4. DAGAZ - รูนแห่งแสงสว่าง มีความหมายถึงช่วงเวลาที่ผู้คนออกมาทำมาหากินและช่วงเวลาอันสงบสุขประจำวัน และยังหมายถึงแสงสว่างที่ช่วยให้ผู้หลงอยู่ในความสับสน(chaos)หลุดพ้นจากความหลงผิดด้วย ผู้อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับพลังที่จะช่วยให้ผู้คนรอบข้างสดชื่นแจ่มใสและมีพลัง โดยการเพ่งสมาธิถึงความสดชื่นในการประกอบกิจกรรมประจำวันท่ามกลางแสงอาทิตย์(โดยเฉพาะชาวสวนหรือชาวนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต )

  5. EHWAZ (เอฮ์วาซ) - รูนแห่งอาชาศักดิ์สิทธ์ มีความหมายถึงม้าที่ชาวไวกิ้งใช้ขี่ควบไปเพื่อเดินทางไปยังที่ไกลแสนไกล และม้ายังเป็นสัตว์ที่เทพธิดาเฟรย์ (Frey คนที่เคยเล่นวาลคีรี่โพรไฟล์คงรู้จักดีนะครับ) โปรดปรานอีกด้วย ความหมายรวมไปถึงการตอบแทนบุญคุณต่อสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ใช้งาน ผู้อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับพลังที่จะเพิ่มความสามารถและความความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ(เช่นการขับรถ การใช้อาวุธ การเล่นกีฬา ฯลฯ) โดยการเพ่งสมาธิถึงผู้ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์หรือวิธีการต่างๆที่ทำให้เราได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายในปัจจุบัน

  6. EIHWAZ (เออร์วาซ) - รูนแห่งการปกป้องตนเอง มีความหมายถึงไม้ยิว..ไม้ที่ชาวไวกิ้งใช้สร้างคันธนูและศรเพื่อใช้ในการปกป้องบ้านเมือง ทรัพย์สมบัติตลอดจนชีวิตของตนเอง.. คือไม้ยิวให้ความสามารถในการป้องกันตัวแก่พวกเขานั่นเอง ผู้อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับพลังในการปกป้อง"สถานะ"ของตนเอง (หน้าที่การงาน ทรัพย์สิน ยศฐาบรรดาศักดิ์) และทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแม้ในคราวเคราะห์

  7. FEHU - รูนแห่งความมั่งคั่ง มีความหมายถึงการบวงสรวงและการตอบแทนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อถึงคราวที่ทำมาค้าขึ้นหรือผลผลิตเจริญงอกงาม ผู้อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับความเจริญในด้านธุรกิจและการเงินโดยการเพ่งสมาธิถึงการขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าในสิ่งที่ได้รับ และการไม่ใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยแม้ว่ามีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์พร้อม

  8. GEBO - รูนแห่งความสอดคล้องของธรรมชาติและการตอบสนอง มีความหมายถึงการกระทำสิ่งใดของเราที่จะทำลงไปย่อมได้รับผลตอบสนองจากสิ่งนั้น(ง่ายๆคือกฏแห่งกรรมนั่นเอง)ซึ่งถือเป็นกฏแห่งธร รมชาติ ผู้อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับความราบรื่นและความเกื้อหนุนจากธรรมชาติในการที่จะกระทำการใดๆ(ประมาณว่าธรรมชาติ ลมฟ้าอากาศเป็นใจ โชคเคราะห์อำนวย) โดยการเพ่งสมาธิถึงสิ่งที่เราอยากจะทำให้กับผู้อื่นเสมือนหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องการจะรับมัน (คืออยากได้อย่างไร ก็ต้องคิดว่าเราจะให้คนอื่นอย่างนั้น)

  9. ็HAGALAZ - รูนแห่งภัยพินาศ มีความหมายถึงพลังแห่งธรรมชาติในแง่ลบไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า(รู นตัวนี้ วาลีร์ ตัวร้ายใน Elna Saga ใช้ในตอนร่ายคาถาหมอกมรณะใส่เอลน่าในเล่มแรก)ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุหิมะหรืออุบัติเหตต่างๆ และหมายความถึงสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกด้วย ผู้ที่อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับพลังที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้รอบๆตัว(ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องดี) โดยการเพ่งสมาธิถึงความยากลำบากความเร้นเค้นที่เกิดขึ้นหลังจากมีภัยพิบัติต่างๆ(เช่น WTC มั้ง)

  10. INGUZ - รูนแห่งความอุดมสมบูรณ์ การเจริญพันธ์และการกำเนิด เป็นรูนที่ความหมายอันเกี่ยวข้องถึงเทพธิดาเฟรย์อย่างลึกซึ้งอีกตัวหนึ่ง มีความหมายถึงการกำเนิดทายาทของมนุษย์ การงอกงามของพืชพันธ์และปศุสัตว์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในผู้ที่ต้องการจะมีบุตรซึ่งจะต้องอธิฐานถึงความมุ่งหวังที่จะตั้งครรภ์ แต่ก็ใช้กับผลผลิตอื่นๆได้ นอกจากนี้รูนตัวนี้ยังเป็นรูนที่ทรงพลังในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมวลด้วย ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับการอธิฐานที่ต่างกันออกไป

  11. ISA - รูนแห่งน้ำแข็งและความหนาวเย็น มีความหมายถึงภยันตรายและความโหดร้ายจากความหนาวเย็นในดินแดนแถบสแกนดิเนเวีย รูนตัวนี้ได้รับการกล่าวว่าเป็นรูนที่ทรงอานุภาพอย่างยิ่งในหมู่ผู้ร่ายคาถาอักษรรูน ผู้ร่ายที่เข้าใจในพลังของรูนนี้จะเสมือนมีพลังมหาศาลไว้ในครอบครอง(แน่ล่ะแถบนั้นแถบหนาว ใครควบคุมความเย็นได้ก็ต้องแจ๋วแน่) ผู้ที่อธิฐานต่อรูนนี้จะได้พลังในการควบคุมความหนาวเย็น โดยการเพ่งสมาธิถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่อสิ่งต่างๆถูกกระทบกับความความเย็นอย่างที่สุด

  12. ๋JERA - รูนแห่งวงล้อแห่งฤดูกาล มีความหมายถึงช่วงเวลาที่ผันผ่านก่อนที่ชาวไร่จะได้เก็บเกี่ยวผลิตผลอันอุดม ผู้อธิฐานต่อรูนนี้จะประสบผลสำเร็จในการทำสิ่งต่างๆที่ต้องเฝ้ารอคอย โดยตั้งมั่นในความอดทนและมองการไกลที่จะรับมือกับสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดอันจะเกิดขึ้นเบื้องหน้า(สรุปว่าเหมือนไม่ได้อธิฐานอะไรเ ลยแฮะ ทำอย่างนี้มันก็ต้องได้สิ ^ ^

  13. KANO - รูปแห่งการเปิด(หนทาง) ในที่นี้หมายถึงการเปิดเข้าสู่โอกาสใหม่ๆ เปรียบว่า เมื่อเราอยู่ท่านกลางความมืดมิด แสงสว่างที่เปิดฉายเข้ามาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะนำทางให้เรา เสมือนกับโอกาสที่แวบโผล่เข้ามาในชีวิตที่ไร้จุดหมาย ผู้ที่อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับพลังที่จะใช้ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ โดยเพ่งสมาธิถึงว่าในความมืดมิดซักเพียงใดย่อมมีทางออกอยู่เสมอ
  avatar
  ELF_KiHaE
  ปี2
  ปี2

  Posts : 225
  เกลเลียน : 607
  Join date : 30/04/2009
  Age : 25
  Location : Ravenclaw

  character sheet
  MP:
  30/30  (30/30)
  HP or EXP ?:
  50/50  (50/50)

  ต่อจากอันข้างบน

  ตั้งหัวข้อ  ELF_KiHaE on Sun May 03, 2009 1:38 am

  14. LAGUZ - รูนแห่งสายน้ำ มีความหมายถึงพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ใดก็ตาม นั่นก็คือ.."กระแส" กระแสของน้ำที่ไหลวนอยู่ในร่างกายมนุษย์เป็นพลังสำคัญที่มักจะเป็นที่ใช้ของรูนตัวนี้ ผู้ที่อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับพลังในการเสริมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายและทำให้มีสุขภาพดี โดยเพ่งจิตถึงการไหลที่เป็นระเบียบของน้ำในร่างกายและการใช้น้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาด

  15. MANNAZ - รูนแห่งมนุษยชาติ เป็นรูนที่มีความหมายถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของมวลมนุษย์ ในการที่มนุษย์ทุกคนก็ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่ของกันและกัน ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ต้องมีกิจวัตรประจำวันที่ดำเนินไปเหมือนๆกัน ผู้ที่อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับพลังในการมองเห็นความสามารถและหน้าที่ของตนเองที่จะสามารถกระทำการใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และทำให้สามารถรวมพลังกันให้เกิดการพัฒนาต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด

  16. NAUTHIZ - รูนแห่งความสิ้นหวัง มีความหมายถึงช่วงเวลาที่คนเราไม่สามารถที่จะได้มาในสิ่งที่ต้องการ และไม่ประสบความสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้ ทำให้เกิดความเศร้า หมองหม่น สิ้นหวังในชีวิต ผู้ที่อธิฐานต่อรูนนี้อาจจะสามารถควบคุมตนเองให้รู้สึกถึงความสิ้นหวังได้น้อยที่สุด หรืออาจจะหลีกเลี่ยงการที่จะต้องเผชิญกับความสิ้นหวังเหล่านี้ได้ โดยการเพ่งสมาธิถึงสิ่งเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นและคิดถึงในสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตจริงๆให้น้อยอย่างที่สุด

  17. OTHILA - รูนแห่งการสืบทอด มีความถึงการสืบทอดความรุ่งเรืองมั่งคั่งและความรับผิดชอบให้กับคนรุ่นต่อๆไป รวมถึงความหมายในแง่ของการถอยออกมาพักผ่อนของผู้ที่อ่อนล้า (คล้ายๆปลดเกษียณ) รูนนี้จะมอบพลังในการวิเคราะห์สถานการณ์และฟื้นฟูพลังให้กับผู้ที่ได้ผ่านการตรากตรำทำงานหนัก ซึ่งเมื่อมอบงานให้กับคนรุ่นต่อๆไปแล้วถอยออกมามองดูห่างๆก็จะสามารถเห็นรูปการได้โดยทั่วถึง และทำให้มีความคิดที่กว้างไกลใหม่ๆเกิดขึ้น

  18. PERTH - รูนแห่งปาฏิหารย์ มีความหมายถึงสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เหลือเชื่อและไม่สามารถหาคำอธิบายได้ ในตัวอย่างที่ที่ได้ยกมาเช่น นักรบไวกิ้งผู้อธิฐานต่อรูนนี้ได้รอดตายจากสงครามได้อย่างปาฏิหารย์ทั้งๆที่ผู้คนรอบข้างล้มตายไปหมด รูนนี้เป็นที่ถือว่าใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดตัวหนึ่ง(คือปาฏิหารย์ทุกประการล้วนแต่เป็นความประสงค์ของพระเจ้าว่างั้นเถอะ) ผู้ที่อธิฐานต่อรูนนี้จะได้รับสิ่งที่ไม่คาดฝัน(ไม่ได้บอกว่าแง่ดีหรือร้ายนะครับ) โดยการเพ่งสมาธิถึงความต้องการและความคาดหวังของตนเองร่วมไปกับการแสดงความเชื่อมั่นในปาฏิหารย์

  19. RAIDO รูนแห่งการเดินทาง มีความหมายถึงช่วงเวลาที่ยาวนานที่ผู้คนต้องรอนแรมไปในที่ห่างไกลต่างๆ ทั้งนี้ รูนตัวนี้มีความหมายได้ทั้งสองแง่คือ การเดินทางจริงๆของบุคคล(physical) และการเดินทางของวิญญาณ(spiritual) ในการเดินทางทั้งหลายย่อมจะมีทั้งอุปสรรคและสิ่งเกื้อหนุน ผู้ที่อธิฐานต่อรูนนี้ให้ถูกโอกาส จะได้รับความสะดวก ความปลอดภัยและสิ่งเกื้อหนุนในการเดินทาง โดยเพ่งสมาธิถึงสิ่งที่จะได้รับ ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะได้จากการเดินทางและคิดถึงการเดินทางที่ดีที่เคยได้ผ่านมา

  20. SOWOLU รูนแห่งแสงสุริยะและพลังชีวิต มีความหมายถึงแสงอาทิตย์ที่ถือกันว่าเป็นสิ่งที่มอบพลังชีวิตให้แก่สรรพชีวิต ขับไล่ความมืดมิดและความหนาวเย็น และมอบชีวิตกลับคืนสู่ผืนโลก มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนแต่ต้องขึ้นกับแสงอาทิตย์ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ครอบครองพลังชีวิตทั้งมวลและเป็นพระเจ้าที่แท้จ ริง ผู้ที่ตั้งอธิฐานถึงพลังชีวิตจากแสงอาทิตย์นี้จะได้รับความแจ่มใสและพลังชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม

  21. TEIWAZ รูนแห่งวิญญาณแห่งนักรบ รูนตัวนี้เป็นรูนประจำตัวของ Tyr (ที่มาของ tyrant ที่เรารู้จักกันดี) เทพเจ้าแห่งสงคราม รูนตัวนี้จะพบได้บ่อยบนเกราะและโล่ห์ของนักรบไวกิ้ง ซึ่งจะมอบพลังแห่งการคุ้มครองเหล่านักรบและเสริมพลังเพื่อให้ได้รับชัยชนะในการศึก นอกจากนี้รูนตัวนี้ยังเป็นรูนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในการใช้เพื่อเสริมพลังให้แก่ผู้ร่าย ทำให้สามารถเอาชนะศัตรูและอุปสรรคต่างๆได้โดยง่าย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลรุนแรงเมื่อต้องต่อสู้อีกด้วย

  22. THURISAZ รูนแห่งความมืด(ในแง่นามธรรมนะครับ) เป็นรูนที่มีความคลุมเครือในการตีความหมายอยู่ บ้างว่าหมายความถึงพลังในด้านลบหรือดาร์คไซด์ในตัวเรา บ้างก็ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ชองภูติผีปิศาจและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เช่นเดม่อน ยักษ์ และโทรล อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วก็คือมันมีความหมายในด้านลบอย่างที่กล่าวไปแล้ว.. ด้านมืดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมไม่ให้ถูกมันควบคุมและไม่ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดเหล่านั้น การอธิฐานต่อรูนนี้ทำเพื่อควบคุมด้านมืดเหล่านี้ไม่ให้มีอำนาจขึ้นได้ แต่ทำได้ยากและต้องใช้ความระมัดระวังสูง โดยการเพ่งสมาธิถึงตัวตนที่แท้จริงของด้านมืดในตัวเรา และเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะควบคุมความมืดเหล่านั้นได้ (หากทำผิดพลาดจะเกิดผลตรงข้าม??)

  23. THE UNKNOWABLE รูนแห่งความว่างเปล่า.. บางตำราก็ไม่ถือว่ารูนนี้มีตัวตนหรือไม่นับว่าเป็นหนึ่งในอักขระรูน มีความหมายถึงสิ่งไม่อาจล่วงรู้ได้ และความไม่รู้ทั้งหลาย บ้างก็เรียกว่าเป็น "หลุมดำแห่งความความรู้" (blackhole of knowledge) ที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหายไป ดังเช่นเหมือนเลข 0 ที่เหมือนนำไปหารด้วยสิ่งใดก็จะกลายเป็น 0 และเป็นตัวแทนของความกลัวใน "ความว่างเปล่า" ของมนุษย์ ที่เป็นสิ่งที่เรากำเนิดขึ้นมาจากมันและจะต้องกลับไปสู่มันในวันหนึ่ง การอธิฐานต่อรูนนี้ใช้เพื่อหาคำตอบในตัวตนที่แท้จริงของเราและเอาชนะความกลัวในส่วนลึกของจิตใจ

  24. ๊URUZ รูนแห่งพละกำลังและความคึกคะนอง มีความหมายถึงพละกำลังและความคะนองเยี่ยงสัตว์ป่าที่เหล่านักรบต้องการครอบครอง ความไม่กลัวความตายและรับรู้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาและอาจจะมาถึงเมื่อใดก็ได้ ผู้ที่ยึดมั่นต่อรูนนี้จะเข้าใจในการความมีชีวิตอยู่ว่า "ใช้ชีวิตให้เต็มที่" (ประมาณว่าอยากทำอะไรก็รีบทำ เพราะไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่ง) และจะได้รับพลังในการมีชีวิตอยู่ คนเหล่านี้จะไม่กลัวในความตายที่จะมาถึงและจะไม่เสียใจหากต้องสิ้นชีวิต ( ประมาณพวก berzerk )

  25. WUNJO รูนแห่งความรุ่งโรจน์และความสุข มีความหมายถึงแทบทุกแง่ของความสุขและความรู้สึกในด้านบวกของมนุษย์ แต่เนื้อแท้ของรูนตัวนี้คือ "การไร้ซึ่งความอยากและไร้ซึ่งความทุกข์" (พุทธอีกแล้ว)
  นี่ก็เป็นรูน 25 ตัวที่พบได้บ่อยที่สุด
  avatar
  ELF_KiHaE
  ปี2
  ปี2

  Posts : 225
  เกลเลียน : 607
  Join date : 30/04/2009
  Age : 25
  Location : Ravenclaw

  character sheet
  MP:
  30/30  (30/30)
  HP or EXP ?:
  50/50  (50/50)

  Re: ชนิดอักษรรูณ

  ตั้งหัวข้อ  ELF_KiHaE on Sun May 03, 2009 1:39 am

  มันยาวไปหน่อยนะ

  แต่มันมีประโยชน์มากในการเรียนภาษารูณ

  ถ้ามี ศ.


  แก้ไขล่าสุดโดย ELF_KiHaE เมื่อ Sun May 03, 2009 11:29 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
  avatar
  ELF_KiHaE
  ปี2
  ปี2

  Posts : 225
  เกลเลียน : 607
  Join date : 30/04/2009
  Age : 25
  Location : Ravenclaw

  character sheet
  MP:
  30/30  (30/30)
  HP or EXP ?:
  50/50  (50/50)

  Re: ชนิดอักษรรูณ

  ตั้งหัวข้อ  ELF_KiHaE on Sun May 03, 2009 11:25 am

  avatar
  Prof.hiper kiss
  ศาสตราจารย์
  ศาสตราจารย์

  Posts : 50
  เกลเลียน : 1076
  Join date : 30/04/2009
  Age : 24
  Location : th

  character sheet
  MP:
  30/30  (30/30)
  HP or EXP ?:
  1000/1000  (1000/1000)

  Re: ชนิดอักษรรูณ

  ตั้งหัวข้อ  Prof.hiper kiss on Sun May 03, 2009 10:49 pm

  ดูมิรู้เรื่อง-*-
  avatar
  WhiteWine
  พรีเฟ็ค
  พรีเฟ็ค

  Posts : 121
  เกลเลียน : 1143
  Join date : 27/04/2009
  Age : 23
  Location : Hufflepuff

  character sheet
  MP:
  30/30  (30/30)
  HP or EXP ?:
  50/50  (50/50)

  Re: ชนิดอักษรรูณ

  ตั้งหัวข้อ  WhiteWine on Mon May 04, 2009 5:08 am

  อ่อย เยอะจนมึนติ้วๆๆ

  แต่ยังไงก็ขอบใจนะจ๊ะ
  avatar
  whay0110
  ปี1
  ปี1

  Posts : 119
  เกลเลียน : 453
  Join date : 30/04/2009
  Age : 24
  Location : บ้านพักเรเวนคลอ !*

  character sheet
  MP:
  30/30  (30/30)
  HP or EXP ?:
  50/50  (50/50)

  Re: ชนิดอักษรรูณ

  ตั้งหัวข้อ  whay0110 on Mon May 04, 2009 6:34 am

  เยอะ ,,อ่านไม่ไหว

  อิอิ ! !!
   เวลาขณะนี้ Thu Dec 13, 2018 5:54 pm